آراء برتر

 
مالیات و فاصله یا شکاف طبقاتی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳
 

     در بسیاری از مقالات و کتابها و پایان نامه ها، اشاره شده که افراد بسیار ثروتمند مالیات نمی پردازند، یا مالیات واقعی را نمی پردازند، و سازمان مالیاتی هم به آنها کار ندارد، فاصله طبقاتی یا شکاف طبقاتی ملموس در جامعه ما نشانگر صحت این اظهارات می باشد و حتی خود مسئولین نیز بعضاً در سخنرانیها یا مصاحبه ها به آن اشاره می نمایند. اما در صدد اقدام جدی برای اخذ مالیات نیستندآیا میلیاردرها مصونیت در این زمینه دارند و یا وابسته به هرم قدرت و نفوذ هستند، که مأمورین مالیاتی توان دریافت مالیات واقعی را از آنها ندارند،؟که این در نظامی که مبتنی بر مبانی اسلام و تفکر شیعی است پذیرفته نیست..(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا

 

 

 
comment نظرات ()
 
 
عدم ثبات قوانین مالیاتی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۳٠
 

تغییر مداوم قوانینن مالیاتی که فهرست قوانینن از«لوح قانون» که توسط مرکز پژوهشها مجلس تهیه گردیده است، با جستجو در عناوین مالیات، مالیاتها، مالیاتی، مالیه «305موردقانون گذاری به جز وضع موادی در موضوع مالیات در بودجه های سالانه و قانون برنامه توسعه از اول قانون گذاری تا کنون نشانگر عدم ثبات قوانین مالیاتی و وجود ابهامات موجود در هر قانون است که نیاز به قانون دیگری دارد»[7]که علاوه بر تغییر مداوم قوانین مالیاتی، بخشنامه ها و دستور العمل های بسیاری در جهت توضیح و تبیین قوانینن موضوعه از مدیران اجرایی نظام مالیاتی صادر گردیده است.(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا

 

 

 
comment نظرات ()
 
 
عدم فرهنگ مالیاتی مطلوب
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۳٠
 

عدم فرهنگ مالیاتی مطلوب

          با توجه به معنای لغوی فرهنگ که به ادب، تربیت، دانش، علم و معرفت[1] معنی شده ترکیب کردن فرهنگ با کلمه مالیات، و با اضافه یای نسبت به آخر کلمه مالیات، فرهنگ مالیاتی مساوی است با ادب مالیاتی، تربیت مالیاتی، دانش و معرفت مالیاتی می باشد. که می توان گفت غالب کسانی که با محوریت مالیات مقاله ، کتاب ، پایان نامه، و رساله دکتری نوشته اند، از فرهنگ مالیاتی مطالبی بیان داشته اند، و مدیران اجرایی سازمان مالیاتی نیز به فرهنگ مالیاتی در مصاحبه و سخنرانی های خود تأکید داشته اند، ودر دومین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، که به صورت دو جلد کتاب در آمده، در یکی از مقالات آن در مورد تأثیر فرهنگ سازی مالیاتی چنین گفته اند «اصطلاح فرهنگ مالیاتی به رشد تمکین داوطلبانه مالیاتی مؤدیان شهره است به نظر می رسد برخی ویژگی های نهاد دولت در ایران به گونه ای بوده که مالیات گریزی را تشویق کرده و همین امر ، فرهنگ پرداخت مالیات را از سوی مؤدیان و سیاست گذاری مالیاتی از سوی نهاد دولت و بی تفاوتی گروه های مرجع را سبب شده است. در یک کلام اجزاء نظام مالیاتی ایران فاقد فرهنگ مالیاتی هستند، انواع تبعیض، بی احترامی  به مالکیت خصوصی، قواعد اقتصادی متغیر، نداشتن استراتژی در توزیع کالاهای رفاهی و... جملگی سبب شده که ساختار مالیاتی کشور آسیب پذیر شود و فرهنگ مالیاتی رشد نیابد.»[2]

        «مهمترین چالش پیش روی نظام مالیاتی، مسأله فرهنگ مالیاتی است، ایجاد و تغییر فرهنگ به زمان نیاز دارد، و دستگاه مالیاتی کشور باید برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش ها و باورهای مناسب مالیاتی برنامه ریزی کند، باید در جامعه این باور ایجاد شود که هر نسلی مکلف است در دوره حیات خود هزینه های اداره کشور را خود تأمین کند، منابع و ثروت هایی که به نسل های آینده نیز تعلق دارد، باید به مصرف سرمایه گذاری مولد برسد. برای ایجاد این فرهنگ باید زمینه فراهم شود تا مردم با اطمینان وارد عرصه فعالیت های اقتصادی شوند»[3]

         «فرهنگ مالیاتی با کار تبلیغاتی صرف ایجاد نمی شود، بلکه باید برای رسیدن به این هدف مالیات دادن را درمتن جامعه و نزد قشرهای گوناگون مردم جا انداخت و به فرهنگ تبدیل کرد[4].

اما چگونه می توان مالیات را به فرهنگ تبدیل کرد، آیا نظام مالیاتی فعلی قابلیت چنین اقدامی را دارد، و اساساً آیا قانون مالیات های فعلی برگرفته از فرهنگ مردم ایران که اکثراً مسلمان و شیعه هستند می باشد؟ برای پی بردن به این منظور کافی است پیشینه چگونگی شکل گیری قوانین مالیاتی بیان شود.

«مصوبات مجلس در تاریخ 2/4/1290- استخدام چهار آمریکایی برای وزارت مالیه، قانون استخدام سه نفر مستخدم (دو نفر آمریکایی و یک نفر از اروپائیهایی که در ایران هستند) برای وزارت مالیه مصوب 14/4/1290، قانون راجع به استخدام ده نفر مستخدمین آمریکایی برای مالیه مصوب 18/8/1290، قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده آمریکا مصوب 20/6/1301، قانون اجازه استخدام یازده نفر مستخدم آمریکایی جهت خدمت در ادارات مالیه مصوب 20/2/1304، قانون تجدید استخدام  هرمان فری آلمانی برای رئیس اداره سیاست کل مالیه مصوب 1310، قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه به مدت سه سال، مصوب 30/2/1310، قانون اجازه تمدید کنترات چهار نفر مستخدمین بلژیکی وزارت مالیه مصوب 7/5/1313، قانون اجازه تجدید استخدام هرمان فری تابع آلمان برای ریاست محاسبات مالیه، قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلسیپو رئیس کل مالیه ایران مصوب 22/12/1301»[5]

      دکتر میلیسپو، یک دوره دیگر علاوه بر دوره اول به استخدام وزارت مالیه درآمد «سومین قانون مالیات بر درآمد قانون مصوب 19 آبان ماه 1322 است که توسط دکتر میلسپو تنظیم و به مجلس شورای    ملی پیشنهاد گردید، تاریخ اجرای آن اول فروردین 1323 بود و از اول فروردین 1325 هم ملغی گردید.»[6]         

       بنابراین قانون مالیاتها سنگ بنای آن توسط آمریکائیها واروپائیان پایه گذاری و به عبارتی پیش نویس قوانین مالیاتی توسط بیگانگان تنظیم و به قانونگذاران ایرانی ارائه گردیده است، و بدیهی است که هرچقدر افراد خارجی به فرهنگ و آداب و رسوم ما آشنا باشند، باز هم افکار و ایده ها خود را در موضوعی که به آنها سپرده شده است دخالت می دهند، بر این اساس می توان نتیجه گرفت که قوانینن مالیاتی فعلی ریشه در فرهنگ غربی داشته است. شاید به همین دلیل هم باشد که پذیرش آن برای غالب مردم ایران سخت است..(نقل از پایان نامه کارشناسی ارشدجرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی {رضا نیکخوی منفرد})

  ا


 

 
comment نظرات ()
 
 
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درمورد320000میلیارد سرمایه سرگردان
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٩
 

بنام خدا: آقای آل اسحاق رئیس اتاق بازر گانی  وصنایع ومعادن تهران در همایش صنعت احداث بیان داشته که320000میلیاردتومان سرمایه سرگردان خارج از سیستم اقتصادی کشور وجود دارد،که هرچند وقت یکبار اثر گذار در مسائل اقتصادی کشور می باشد.

رقم مذکور رقمی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت،از آقای آل اسحاق یا ازهرکس که قادر به پاسخگویی صحیح است باید پرسید شفاف ترراجع به این رقم صحبت کنید،زیرا علاوه برتاثیر گذاری هایی که آقای آل اسحاق بیان داشتند این رقم می تواند در هر انتخاباتی در کشوربه نحو خیلی موثری تاثیر گذار در تعیین کاندیدهای انتخابات باشد وحتی می تواند موثر در عزل ونصب مدیران حکومتی باشد،باید پرسید

1-رقم مذکوردر اختیار چه اقشاری از مردم ایران است؟

2- این اقشار چند درصد از مردم را تشکیل می دهند؟

3-آیا این اقشار از فعالیت سالم اقتصادی به این رقم دست یافته اند؟

4-اگر ازفعالیت های ناسالم اقتصادی بوده است ادارات نظارتی چه کار می کردند؟

5-آیا در رقم مذکور مدیران دولتی هم سهم دارند یا منحصر به بخش خصوصی است؟

6- اگر منحصر به بخش خصوصی است آیا بدون زد وبند وتبانی با مدیران دولتی بوده است؟

7- آیا رقم مذ کوراز طریق رانت خواری، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب در کسب،کلاهبرداری،قاچاق،تبانی در معاملات دولتی و سوء استفاده از بیت المال و.........بدست نیامده است؟

8- چنانچه سرمایه های سرگردان(رقم320000هزار میلیارد تومان)که حدود 106 برابر مبلغ(3000هزار میلیارد)اخیر اختلاس شده از سیتسم بانکی است،از فعالیتهای سالم اقتصادی بدست آمده باشد،آیا مالیات قانونی بر اساس ماده131قانون مالیاتها پرداخت شده است،آیامفاصاحساب مالیاتی خود را دارند؟آیاخمس شرعی خود را بر اساس مقررات شرعی پرداخت کرده اند وبرگه یا رسید پرداخت آن رادارند؟لازم به ذ کراست در درآمدهای بالا پرداخت یکی مانع پرداخت دیگری نیست.

حال اگر از مالیات قانونی آن بگذریم ودولت اسلامی با راهکارهای مناسب بتواند خمس رقم مذکوررا اخذ نماید،چنانچه برای اشتغال،مسکن وازدواج هرزوج جوان 50 میلیون تومان بلا عوض یا وام طویل مدت بتوان اختصاص داد،یک میلیون وصد بیست وهشت هزار(1280000)زوج جوان را می توان تحت پوشش قرارداد ،مشروط براینکه آقای آل اسحاق فردا در مصاحبه دیگر نگوید رقم اشتباه شده است.به هر حال به عنوان یک فرد علاقمند به سروسامان یافتن جوانان این کشور به مسئولان قضائی کشورکه خیلی گرم 3000 میلیارد اختلاس از سیستم بانکی شده اند توصیه می کنم که به مطالب فوق توجه کنند برفرض اینکه 3000 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی برگردد که انشاءالله برمی گردد،براساس مقررات بانکی مرسوم از این مبلغ فکرنمی کنم چیز مهمی نصیب اقشارمتوسط و ضعیف کشور گردد.ومن الله توفیق. (رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته مورخ1/7/90)

 

 

 

 

 

 


 
comment نظرات ()