آراء برتر

 
ماست مالی قبض های اشتباه گاز خانگی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
 

بنام خدا

 نگارنده مستاجر یک منزل مسکونی درمنطقه یک تهران می باشم دو قبض صادره از شرکت گاز برایم تعجب آور بود

اولین قبض گاز بها مربوط به28/7/1390تا7/9/1390(برای39روز)425 مترمکعب ومبلغ گاز بها151000 (صدوپنجاه ویک هزارریال)

 وقبض بعدی از7/9/1390تا10/10/1390(برای33)روز6033مترمکعب و مبلغ گاز بها10237000(ده میلیون ودویست وسی هفت هزار ریال)

اهالی منطقه یک تهران به خوبی می دانند که وضعیت آب وهوایی در این منطقه تقریبا از28/7/90تا10/10/90 یکسان بوده است بنابراین برای قبض دوم فقط با توجه به قبض اول یک احتمال بیشتر وجود ندارد وآن این است که مامور کنترل نویس به جای ثبت حدود3000 متر مکعب مصرف 425 مترمکعب نوشته است که این اشتباه باعث شده مقدار زیادی از مصرف برای قبض دوم درپلکان 12 یعنی متر مکعبی3500 ریال قرار گیرد وهمین باعث شده که به جای گاز بهای 200 تا270 هزار تومان یک میلیون وبیست وسه هزارهفتصد تومان قبض صادر گردد وقتی برای اعتراض به همراه مالک به اداره گاز در خیابان افریقا مراجعه کردیم امور مشترکین قبض فعلی وقبض قبلی را نگاه کرد وبدون اینکه توضیحی بدهد گفت قبض اشتباه شده وباید اصلاح گردد گویا نظایر این قبض فراوان بوده است که اصل قبض اشتباه شده راهم گرفتند اداره یا شرکت گاز ظاهرا باقبض بعدی بدون اینکه اشاره ای به قبض اشتباه شده بکند به زعم خودشان اشتباه را برطرف  کرده اند به این صورت که مبالغی از قبض اشتباهی کم کردند وبقیه را بدهی قبلی منظور نموده اند که درقبض سوم که قبض به اصطلاح اصلاح شده است چنین آمده است

از تاریخ10/10/90تا15/11/90 برای35روز3604مترمکعب ، لازم به ذکر است درفواصل قبض سوم وضعیت آب وهوا با دودوره قبل تقریبا یکسان بوده است وگازبها برای این دوره2787866 ریال(دومیلیون وهفتصدوهشتادوهفت هزاروهشتصدوشصت وشش ریال )اما رقم قبلی در قبض اشتباهی که مورد اقرار اداره گاز بوده از رقم10237000به رقم9359733(نه میلیون وسیصدوپنجاه ونه هزارو هفتصد وسی وسه ریال)یعنی از مبلغ قبلی قبض اشتباهی 877267(هشتصدوهفتادوهفت هزارودویست وشصت وهفت ریال )کم کرده اند وبدین گونه اشتباه را اصلاح کرده اند!!!!! که این عملکرد شائبه تعمد درصدورر قبض های اشتباهی را تقویت می کند در صورتی که صحیح آن بود که متر مکعب قبض این دوره را برای دو دوره قبلی منظور می کردند که در این صورت بدهی قبلی می بایست 5575732(پنج میلیون وپانصد وهفتادوپنج هزاروهفتصدوسی ودوریال)باشد. البته قبضهای مورد استناد موجود وقابلیت پیوست نمودن به این متن را داشت ولی چون ممکن است موجر بنده دوست نداشته باشد که اسمش مننشر شود واعتراض مجدد را نتیجه بخش نمی داند از پیوست نمودن تصویر قبضها خوداری شد البته بنده هم اعتراض مجدد را بی نتیجه می دانم وبرای وقت خودم ارزش قائلم اما چون باید گاز بهای یک واحد را بپردازم واضافه پرداخت غیر قانونی تا این مبلغ را ظلم به خود وخانواده ام می دانم با طرح دعوی در مرجع قضائی حق خود را استیفاء می کنم ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی بازنشسته مورخ1/7/1390)


 
comment نظرات ()
 
 
آیا مردم گاز خانگی را می خورند؟؟؟
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
 

پاسخ این سئوال قطعا منفی است اما پس ازاجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای مصارف آب،برق وگاز مصرف پلکانی را تجویز کردند فعلا در مورد آب وبرق بحث نمی کنیم اما درمورد گاز لازم به ذ کر است که 12 پله مصرف تعیین نموده اند پله اول تامصرف 250متر مکعب 300ریال وپله 12از1250متر مکعب به بالا3500ریال

 همگان می دانند که مصرف گاز خانگی درپاییز وبیشتر در زمستان برای گرم کردن فضای منزل واستفاده ازآب گرم وپخت وپز ودر بهار وتابستان برای استفاده ازآب گرم وپخت وپز می باشد در هیچ خانواده ای نمی توان یکی از این مصارف را حذف کرد ومی توان گفت که اسراف در مصرف گاز خانگی نیزچندان معقول ومنطقی نیست ومصرف خانواده ها هم براساس متراژ زیر بنای منازل می باشد که بر این اساس مصرف رامی توان به سه دسته  کم ، متوسط وزیاد تقسیم کرد ومعمولا کسی که از سالیان قبل دریک متراژ فضائی زندگی می کرده برایش سخت است که آن فضا راکم کند البته برای استفاده بهینه ومتعارف لازم است که حداکثر سه پله مصرفی قرارداد آن هم نه با تفاوت بسیار زیاد زیرا غالب مردم به اندازه نیازشان گاز مصرف می کنند قرار دادن این همه پله مصرف آن هم با این همه تفاوت قیمت بنظر در گازی که  به کشورهای خارجی صادر می گردد ضرورت ندارد حتما دولت گازرا پلکانی به خارج نمی فروشد در ضمن وجود این همه پله کافی است که مامور کنتور نویس دررقم سوم وچهارم سمت راست رقم کنتور اشتباه کند آنگاه قبض اشتباه بعضا با قیمت های بالا صادر می گردد که در مطلبی باعنوان سهل انگاری ،اشتباه یا تعمد در وبلاگ توضیح داده شد وتوضیحات مستند دیگر پس ازقبول اعتراض واصلاح شرکت گاز پس از اشتباه با قبض بعدی بطور جداگانه توضیح داده می شود.ومن الله توفیق رضا نیکخوی منفرد

 

 
comment نظرات ()
 
 
نقد ی بر نقد رای اعتراض ثالث
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٧
 

سلام. اقدام جنابعالی در نشر آراء بسیار پسندیده و در خور سپاس است. اما با همه احترام باید به عرض تان برسانم رای دادگاه باید مستدل و مستند باشد. تطویل رای با ذکر پاسخ استعلام ها و نظرات کارشناسی و یا دستورات اداری رئیس مجتمع به دقت در رسیدگی و غیره .... چه ضرورت و لزومی داشته است من با صرف ساعت ها وقت و مطالعه ۴۳ صفحه رای مطلقا متوجه موضوع پرونده نشدم! و تنها علت این امر هم شفاف نبودن و طولانی بودن بنحوی که در اثنا مطالعه حتی خواسته خواهانها را نیز فراموش می کردم بوده است. از قاضی تجدید نظر که نوعا کار شکلی می کند این نوع رسیدگی خصوصا با انشائ بسیار ابتدایی و غیر حقوقی بسیار بعید است. انگار قاضی با خواننده درد دل می کند و فراموش کرده است که در جایگاه رفیع تجدید نظر نشسته است. کاش قاضی محترم به نمونه ای از آرائ دکتر کاتوزیان یا اساتید دیگر توجه می کرد. حاضرم خدمت شما برسم و ایرادات کار را بیشتر توضیح بدهم. و اگر روحانی باشید که خوب نتیجه از همین الان معلوم است.

 

با سلام وتشکر از لطف شما

اولا چرا اظهار نظر در باره رای اعتراض ثالث را در ذیل نظر در مورد نقد وبررسی یک رای قطعی آورده اید ثانیا خودتان را وکیل دادگستری اعلام نموده اید ولی نام ونام خانوادگی خود راننوشته اید من از کجا بدانم شما وکیل هستید اگر این ازجهت اشتغال اینجانب به امر قضا است به اطلاعتان می رسانم که از تاریخ1/7/90 بازنشسته شده ام ثالثا بنده بر این باورم که بسیار بعید است کسی علقه ای با اصحاب پرونده نداشته باشد با این وصف حوصله به خرج دهد و رای را با دقت مطالعه کند مگر این که یک کار علمی وتحقیقی را درموضوع پرونده تعقیب نماید رابعا یک رای متقن وبرترحاصل دستورات وتصمیات قضائی می باشد که قبل از آن برای تکمیل پرونده تا صدور رای صادر گردیده است ویک رای ضعیف وغلط هم نتیجه عدم دقت در صدور دستورات وتصمیمات صحیح می باشد هر کدام از دستورات وتصمیمات قضائی دررای حکایت از نکته ای بوده که به نقد وبررسی آن پرداخته شده است خامسا رای اعتراض ثالث یک رای پیچیده وفنی است که فهم آن برای غیر ازوکلا طرفین که در جریان ملموس پرونده نبوده اند دشواراست از جهتی اختصاری بودن اسامی نیز بر این پیچیدگی افزوده است واز این جهت به شما حق می دهم که با یکبارخواندن قابل فهم برایتان نباشد آقا یاخانم محترم هرچند اظهار نظرهای بعدی شما  بنحوی است که این تردید را برای من بوجود آورده که ممکن است شما وکیل نباشید زیرا یک لیسانس حقوق که حتی کار وکالت را هم شروع نکرده باید بداند که دادگاه تجدید نظرکارش رسیدگی شکلی نیست دیگر اینکه به انشاء بسیار ابتدائی وغیر حقوقی وبیان اینکه گویا قاضی باخواننده درد دل می کند اشاره کرده اید برای اظهارت خود حداقل به یکی دوعبارت از رای اشاره می کردید ادعای بدون دلیل از یک وکیل دادگستری بعید است شما در هفت سطر مطلبی که نوشتید در یک جمله آورده اید( وتنها علت آن شفاف نبودن وطولانی بودن بنحوی که دراثنا مطالعه خواسته خواهانها را فراموش می کردم بوده است)عبارت( بوده است) در این جمله اضافه  واینگونه عبارت پردازی غلط است قبول ندارید از اهل ادب بپرسید جمله شما بهتر بود اینطور نگارش می یافت.(وتنها علت آن شفاف نبودن وطولانی بودن رای بوده است بنحوی که دراثناء مطالعه حتی خواسته خواهانها را فراموش می کردم)ملاحظه می فرمائید که من اگر به نوشته شما ایراد می گیرم دلیل آن را هم می آورم شما هم از این شیوه تبعیت کنید تا خواننده بتواند قضاوت کند من به هیچ وجه معتقدم نیستم که رایی به این مطولی فاقد ایراد واشکال است اتفاقا یکی از دلائلی که اینجانب این رای را در معرض عموم قراردادم این بوده که به ایراد واشکال آن پی ببرم البته ایراد واشکالی که مستند ومستدل باشد نه کلی گوئی بدون استدلال واستناد مانند نوشته شما آقا ویا خانم محترم وبلاگ آراء برتر از آراءمتقن وبرتر استقبال می کند متاسفانه اینجانب دسترسی به آراء استاد کاتوزیان ندارم شما زحمت کشیده وچند نمونه از آراء ایشان را برای من ایمیل کنید  فعلا اگرجوابی برای مطالب فوق دارید ارائه  نمائید تا نوبت به دیدار هم برسد از آنجا که پاسخ طولانی شد بعنوان موضوع نقدی بر نقد آورده می شودچنانچه مایل به ادامه بحث هستید درقسمت نظر عنوان نقدی بر نقد بیان کنید(رضا نیکخوی منفرد .متشکرم ومن الله توفیق

بنام خدا وباسلام وتشکر از اینکه زحمت ادامه بحث را به خود دادید البته بنده دیگر چندان تمایل ندارم که شما مشخصات خود را اعلام کنید اگر شماره پرونده شما صحیح باشد مشخصات شما خ پ می باشد اینکه پاسخگوئی را بجای اینکه درقسمت نظر نقدی بر نقد اعتراض ثالث وارد کنید به ایمیل من ارسال نمودید نشان از عدم علاقه شما به ادامه بحث درمعرض عموم دارد من روحانی نیستم این را با یک تلفن به محل کارسابقم می توانستید متوجه شوید البته اظهار نظربدون استثناء شما را هم در مورد قضات روحانی غیر منصفانه می دانم برای سایر مطالب شما پاسخ مناسب دارم اگر تمایل داشتید نظر خودرا حتی بدون مشخصات خود حداقل برای استفاده حقوقدانان جوان در قسمت نظر نقدی بر نقد بگذارید پاسخ مناسب را دریافت خواهید نمود در غیر این صورت با عرض معذرت ادامه بحث را بی فایده می دانم من برای تهیه وانشاء رای اعتراض ثالث باعلاقه به مباحث علمی کاربردی آنقدرزحمت کشیده و وقت فراغت خود را صرف کرده ام که گمان می کنم قابل درک برای شما نخواهد بود لذا از نقد محققانه مستدل ومستند آن با طیب خاطر استقبال می کنم وشما می توانید برای نقد آن از همکاران خود نیزکمک بگیرید از نظر لطف شما نسبت به بازنشستگی اینجانب متشکرم وچون برای پاسخ به این مطلبی که ایمیل کردید زمان صرف کردم ومفید برای مطالعه در ادامه بحث می دانم این قسمت راهم در ادامه نقدی بر نقد اضافه می کنم موفق باشید.

.


 
comment نظرات ()