آراء برتر

 
استاندارد کاری وصول مالیات با وسایل در اختیار
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
 

 استاندارد کاری وصول مالیات با وسایل در اختیار

نبودن استانداردهای مربوط به کار مأموران مالیاتی در میزان وصول مالیات با توجه به امکانات در اختیار آنها و هزینه هایی که صرف وصول مالیات می گردد، از قبیل ساختمانهای در تصرف، وسایل، نقلیه، لوازم التحریر و لوازم اداری و خدمات کاری برای مأمورین جهت وصول مالیات؛ که با توجه به تمام هزینه هایی که برای وصول مالیات می شود، باید میزان وصول مالیات نسبت معقول و منطقی نسبت به هزینه داشته باشد، که با در آمیختن مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، بعنوان مالیاتهای وصول شده در یکسال عملاً نمی توان به استاندارد مشخصی دست یافت، و شاید بتوان اظهار نظر کرد که چنانچه ساختمانها و وسایل نقلیه و لوازم اداری و غیره در اختیار سازمان مالیاتی به اجاره داده شود، بازده مالیاتی آن از وصول مالیاتهای مستقیم بیشتر گردد، البته آمار دقیقی در مورد ارزش امکانات موجود در اختیار سازمان مالیاتی کشور وجود ندارد، تا بتوان اظهار نظر دقیقی در این مورد نمود، سازمان مالیاتی را نمی توان همچون وزارتخانه های دیگر چون آموزش و پرورش و آموزش عالی ووزارت بهداشت و وزارت دادگستری ضرورت یک تشکیلات حکومتی دانست که در هر حال باید جهت رجوع کارهای مردم وجود داشته باشد، سازمان مالیاتی نیاز و ضرورت مردم نیست، بلکه نیاز و ضرورت حکومت برای اداره خود به آن می باشد و باید بین میزان هزینه و درآمد، همچون بنگاههای اقتصادی خصوصی ارتباط منطقی وجود داشته باشد

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد) 
comment نظرات ()
 
 
مواجهه مأموران مالیاتی و مؤدیان مالیاتی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
 

مواجهه مأموران مالیاتی و مؤدیان مالیاتی

         در مراجعه مأمورین مالیاتی به مؤدیان مالیاتی و بررسی میزان مالیات عملاً نظارت بر گفتگوهای بین مأمورین مالیاتی و مؤدیان وجود ندارد و با توجه به اختیاراتی که مأمورین مالیاتی برای تشخیص مالیات دارند. چنانچه توافقی بین مأمور مالیاتی و مؤدی در کمتر اعلام کردن رقم مالیاتی بعمل آید، و از این بابت مأمور مالیاتی مبلغی منتفع گردد. با توجه به اینکه هم مؤدی راضی است و هم مأمور مالیاتی،احتمال شناسائی و کشف تخلف مأمور مالیاتی بسیار بعید است.

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)

 


 
comment نظرات ()
 
 
فرایند گسترده اعتراض به مالیات
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
 

فرایند گسترده اعتراض به مالیات

مراحل مختلف پیش بینی اعتراض در قانون، در مرحله اول اعتراض و رسیدگی ممیز کل ماده238 قانون مالیاتها و در صورت عدم پذیرش با ممیز کل رسیدگی هیئت حل اختلاف، در صورت عدم قبول رأی هیئت، رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر، و در صورت عدم قبول هیئت تجدید نظر به ادعای عدم رعایت موازین قانونی رسیدگی در شورای مالیاتی و مراجعه به رئیس سازمان مالیاتی و بعد از آن دیوان عدالت اداری باعث شده که مودیان مالیاتی از فرصتهایی که در رسیدگیها متعدد پیش می آید، بهره برند و بعضاً در سلسله این مراتب ممکن است رابطه جایگزین ضابطه گردد.

نقل از پایان نامه کارشناسی ارشد جرائم مالیاتی ونقش آن در تعدیل ثروت وعدالت اجتماعی (رضا نیکخوی منفرد)


 

 


 
comment نظرات ()