آراء برتر

 
ظلم به مردم ایران با فروش سرمایه های ملی به شیوه فعلی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
 

ظلم به مردم ایران با فروش سرمایه های ملی به شیوه فعلی

برای ساخت یک پروژه ملی سرمایه ای از بیت المال در نظر گرفته می شود که از چند ین سا ل بودجه کشور تامین می شود شکی در این نیست که اگراین سرمایه بیت المال  برای پروژه ملی مصرف نمی شد سرمایه ای بود که تعلق به همه مردم ایران داشت وعدالت ایجاب می کرد که به نسبت مساوی میان همه تقسیم گردد اما حال که چنین نشده ودولت بعنوان نماینده مردم پس از اتمام پروژه اداره وبهره برداری از آنرا برای استفاده عمومی بعهده می گیرد اگر دولت بنا به ضرورت بخواهد پروژه یا سرمایه گرد آوری شده از چندین سال بودجه کشور را بفروشد باید سهام آنرا بر اساس جمعیت کل کشور در نظر بگیرد آنگاه عادلانه قیمت

گذاری شود وهرایرانی بتواند درمهلت مقرر سهم خود را خریداری کند درکشوری که مقامات رسمی کشور بیان می دارند سیصد وبیست هزار میلیارد تومان سرمایه های سر گردان در کشور دردست بخش خصوصی است که معلوم نیست که این سرمایه ها از چه راهی وچگونه جمع شده که قطعا باسیستم ناکارمد وفشل وپوسیده وبعضا فاسد مالیاتی که قریب به یقین  مالیات واقعی این سرمایه های سرگردان هم پرداخت نشده است و این  مورد وفاق اکثرکارشناسان اقتصادی ومالی د رمقالاتشان میباشد، با این وصف چه کسانی توان خرید سهام ملی را دارند؟ آیا کارگران، کارمندان، کسبه جزءوکشاورزان وصنعتگران می توانند در خرید سهام مشارکت کنند؟چرا سرمایه هائی که نه تنها متعلق به همه مردم ایران است بلکه به نسلهای آینده نیز تعلق دارد کسانی که یک صد هزارم مردم ایران هم  نیستند آنرا با ترفند بتوانند خریداری نمایند!! ممکن است درپاسخ به این ایراد گفته شود که پولی که از این طریق بدست می آید به خزانه کشور واریز می شود وبرای همه مردم مصرف می گردد ما نیز درقبال این مطلب می گوئیم اولا همین پول با مشارکت همه مردم تامین می گردد ثانیا با توجه به گستردگی مخارج وهزینه هایی کشور و ریخت وپاش هائی که در بودجه هست واریز پول به خزانه مثل این است که یک سطل آب به دریا برای افزایش ظرفیت دریا ریخته شود. سرمایه بانک ملی ایران تعلق به ملت ایران دارد یا تعلق به کارمندان بانک ملی، در خبرها ملاحظه گردید  که بانک ملی به نمایندگی از کارمندان خود قسمت عمده ای  از سهام انرژی را دربورس خریداری نموده است قطعا موقع خرید، پول از فرد فرد کارمندان خود نگرفته بلکه از کیسه بیت المال خریده که بعدا به صورت اقساط از کارمندانش بگیرد آیا این نوعی رانت خواری از بیت المال نیست؟در حالی که شفاف سازی برای مردم  نشده که منظور از فروش سهام انرژی چیست اقدام به فروش می گردد سرمایه های ملی تعلق به همه مردم دارد فروش آن باید بنحوی باشد که مورد رضایت اکثریت مردم خصوصا اقشار فقیر ومحروم کشورقرار گیرد زیرا که با بی عدالتی در کشوری با این همه سرمایه های ملی ،فقر ومحرومیت به آنها تحمیل شده است ومن الله توفیق(رضا نیکخوی منفرد قاضی باز نشسته1/7/1390)                     

 

                                                                    

 

 


 
comment نظرات ()