آراء برتر

 
یارانه های نقدی در مقایسه با پس اندازهای بخش خصوصی
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٩
 

 

   یارانه های نقدی در مقایسه با پس اندازهای بخش خصوصی

     درهفته گذشته دو رویداد مهم بانکی رخ داد،یکی افزایش سرمایه بانک پاسارگاد از هفت هزار میلیارد ریال به بیست وسه هزار میلیارد ریال که قرار بود ظرف یک هفته انجام گیرد که باتوجه به استقبال بخش خصوصی در دو روز انجام پذیرفت،یعنی افزایش پانزده هزار وچهارصد هزارمیلیارد ریال، ثبت و پذیره نویسی پایان یافت.

 رویداد دیگر فروش پنج درصد سهم پست بانک که در مدت شش دقیقه با اعلام ششصد وپنجاه میلیارد ریال پایان پذیرفت.

 حال دو رویداد بانکی که شاید یک صد هزارم  پس اندازهای بخش خصوصی هم نشود را درذهن خود داشته باشیم وبه سراغ یارانه های نقدی برویم، چنانچه دولت به شصت میلیون نفر یارانه بر مبنای هشتصد وده هزار ریال بپردازد،حاصل ضرب آن رقم پرداختی چهل وهشت هزار وششصد میلیارد ریال می شود.

پانزده هزاروچهارصد میلیارد ریال افزایش دو روزه بانک پاسارگاد را بر هشتصد وده هزار ریال یارانه دو ماهه تقسیم کنیم برابر است با یارانه دو ماهه نوزده میلیون دوازده هزار وسیصد چهل و پنج نفر(19012345) جمعیت کشور وچنانجه یارانه دو ماهه بر فروش شش دقیقه ای پنج درصد سهام پست بانک تقسیم کنیم برابر است با یارانه دو ماهه هشتصدو دوهزاروچهارصدو شصت ونه نفر(802469) جمعیت کشور،البته جای نگرانی نیست چون این افراد که بنظر اقلیتی بیش از دوسه هزار نفر نیستند هم خمس پول خود را داده اند وهم مالیات آن را!!قبول ندارید از دفتر مراجع تقلید و سازمان امور مالیاتی استعلام کنید واین پولها تمیز تمیز است وخیالتان راحت باشد ونگران نباشید که این پولها میتواند در هر فعالیت اقتصادی حرف اول را بزند!! دولت ومجلس با چتر نظارتی خود حرف اول را خود می زنند مانند افزایش قیمت مسکن دردو سه سال پیش که فورا دولت و مجلس دست بکارشدند وقیمت ها را به قیمت اول خود باز گرداندند!!!

                                                                                                                                                                       


 
comment نظرات ()
 
 
آمارخواهی وتراکم کار ازمهمترین موانع آراء برتر
نویسنده : رضا نیکخوی منفرد - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٦
 

 

آمارخواهی وتراکم کار ازمهمترین موانع آراء برتر

      موانع آراء برتر چنانچه مورد تجزیه وتحلیل دقیق قرار گیرد، مواردی ازآن به مدیران اجرایی مربوط می شود ومواردی به دیدگاه ومنش وشخصیت قاضی ودانش قضائی قاضی رسیدگی کننده ارتباط دارد ومواردی هم به ابزار وسائل وبازوهای اجرائی در اختیار قاضی پرونده مرتبط می گردد، اما ازمهمترین موانع آراء برتر تراکم کار وغیر استاندارد بودن ارجاع کار به قاضی رسیدگی کننده به پرونده ها وآمار خواهی مدیران اجرائی از مجموعه تحت پوشش میباشد،واین آمارخواهی که سابقه آن از بعد از انقلاب استمرار داشته پرونده ها را از بررسی کیفی که لازمه امر قضاوت است دور می کند وچنانچه مدیران تشکیلات قضائی به نحوی شایسته بتوانند آمار خواهی را که خود مولد تراکم پرونده ها نیز هست ازسیستم قضائی حذف یا آنرا بسیار کمرنگ کنند می توان به اجرای عدالت واحقاق حق و                                رفع تظلم بسیار امیدوار بود والا.......                                       

 


 
comment نظرات ()